Zajęcia dodatkowe

W przedszkolu odbywają się zajęcia dodatkowe.

Religia


Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu w grupach starszych - pięcio- i sześciolatków.

ZAJĘCIA DOFINANSOWANE Z BUDŻETU MIASTA


Język angielski


Zajęcia prowadzone są dwa razy w tygodniu dla każdej grupy.


ZAJĘCIA NIEODPŁATNE - prowadzone przez nauczycieli przedszkola


Zajęcia wokalne


Odbywają się dwa razy w tygodniu. Dzieci uczą się piosenek tematycznych (świateczne, regionalne, okazjonalne). Przygotowują się do udziału w różnego rodzaju imprez środowiskowych oraz na konkursach i przeglądach.

666601Zajęcia tanecznePrzedszkolaki na zajęciach rozwijają swoje umiejętności taneczne. Uczą się układów tanecznych zawierających elementy tańca nowoczesnego. Choreografie wykorzystywane są w przedszkolnych przedstawieniach.

dzieci_taniecZajęcia rytmiczne


Podczas zajęć dzieci rozwijają swoje umiejętności i zdolności muzyczno - ruchowe. Bawią się z woreczkami, szarfami i innymi przyrządami. Oprócz zabaw ruchowych przedszkolaki dodatkowo tańczą i śpiewają.

rytmika2

Zajęcia instrumentalne


Dzieci uczą się gry na różnych instrumentach, takich jak: flety, dzwonki, metalofon, ksylofon oraz instrumenty perkusyjne. Zdobyte umiejętności przedszkolaki prezentują podczas konkursów i imprez środowiskowych.

flet-clipart-music_414211

Zajęcia plastyczne


Na zajęciach dzieci wykonują prace plastyczne z wykorzystaniem różnorodnych technik - wydzieranki, kolaż, metoda kółek i kwadratów itp. Zajęcia plastyczne stosowane są także, jako wyrównanie poziomu między rówieśnikami. Prace zdobywają nagrody w wielu konkursach na szczeblu miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim.

farby18

Zajęcia regionalne


Dzieci zapoznają się z najbliższym otoczeniem, poznają śląskie tradycje i zwyczaje. Biorą udział w konkursach recytatorskich i muzycznych, na których zdobywają wysokie miejsca. Niektóre z nich to: "Śląska Ojczyzna Polszczyzna", "Karlik" i "Śląskie Śpiewanie".

stroj_slaskiZajęcia z zakresu bezpieczeństwa


Podczas zajęć przedszkolaki zapoznają się z pojęciem bezpieczeństwa w domu, w ruchu ulicznym i w miejscach zabaw. Mają okazję poznać pracowników Policji, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej. Uczestnicy zajęć biorą udział w konkursie "Bezpieczne Miasto".

znakiZajęcia ekologiczne


Dzieci zapoznawane są z problematyką zanieczyszczenia środowiska, wykorzystania surowców wtórnych i recyklingu. Podczas zajęć przedszkolaki mają możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, poprzez wychodzenie na spacery. Uczestnicy co roku biorą udział w akcjach: "Sprzątanie Świata" i "Posadź Swoje Drzewko".

ekologia-small

Przedszkolowo.pl logo